U bent hier:   Home > Nieuws
  |  Inloggen

Article Details

Aandacht voor jonge mantelzorgers
Bericht geplaatst op: 27-12-2016

Jongeren die opgroeien met ziekte en zorg

Al voor het derde jaar besteedde Sprengeloo in de laatste week voor kerst aandacht aan het thema 'zorgen voor een ander' en dan specifiek 'jonge mantelzorgers'. Dat zijn jongeren die een gezinslid hebben met een chronische ziekte, een beperking of verslaving  of met psychische problemen.

Wist u dat 1 op de 4 jongeren  opgroeit  met ziekte en zorg? 

Ze verlenen meer zorg  dan gebruikelijk is en dragen verantwoording die  eigenlijk niet bij hun leeftijd past. Dit vinden ze vaak heel normaal en ze worden vroeg zelfstandig en  sociaal vaardig. Ze maken zich  echter vaak zorgen om de thuissituatie . Dit kan erg bepalend zijn voor hun leven. Toch praten ze daar niet snel over met anderen, ook niet op school.

De Kap en MEE (organisaties voor hulp aan mantelzorgers en  mensen met een beperking) gaven voorlichting aan de klassen over de impact die het op je leven kan hebben als je jonge mantelzorgers bent.

Het filmpje over  de 14 jarige Kaylee, die  al vanaf haar 9e zorgt voor haar  vader met zware depressies en een  spierziekte en sinds kort ook  voor haar moeder met een herseninfarct  maakte diepe indruk. http://www.npo.nl/je-zal-het-maar-zijn/28-09-2014/BNN_101369716

Bij de nabespreking van het filmpje kwam aan de orde  wat voor gevoelens iemand die jonge mantelzorger is kan hebben. Er werd  ook gesproken  over “wat zou jij doen ,  wat zou jij kunnen doen voor anderen die mantelzorgen?  En waar kun je als jonge mantelzorger op school terecht om te praten over je situatie?  Veel reacties kwamen los aan de hand van het bespreken van stellingen, zoals:

  • ·         Ik heb medelijden met mensen die een mantelzorger zijn
  • ·         Ik zou niemand mee naar huis nemen als mijn moeder verslaafd zou zijn
  • ·        Als iemand mijn zusje  met  het syndroom van down zou pesten zou  voor haar op komen
  • ·         Als onze vakantie niet door zou gaan omdat mijn broer weer eens veel te depressief is , zou ik woest worden op mijn ouders
  • ·         Als mijn moeder kanker zou hebben zou ik dat niet op school vertellen
  • ·         Als mantelzorger mag je te laat op school komen.

Tot slot werd  er Over de streep” gespeeld waaruit duidelijk werd dat veel kinderen familie hebben met een ziekte of beperking.

In het interactieve theaterstuk  werd  vooral duidelijk dat  het goed is om te praten over het onderwerp zodat je vrienden en school er van weet en er meer begrip voor hebben.

Het filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=AC9_XXejTX4 geeft hiervan een goed beeld van het  theaterstuk. De kinderen mochten de speelscenes stop zetten en zelf betere suggesties doen, die dan werden uitgespeeld. 

Onze ervaring was dat de jongeren  van Sprengeloo actief meededen en zich bewust werden dat er meer thuis kan spelen dan je soms weet  en dat het goed is om daar rekening mee te houden.  Er kwam ook uit dat  jongeren het  vaak moeilijk vinden om te praten over problemen thuis. Ze zijn bang dat het wordt doorverteld of dat ze ermee gepest worden.

Wij van De Kap en MEE vinden het daarom heel goed dat Sprengeloo aandacht geeft aan deze vaak vergeten groep jongeren en dat er met jongeren wordt gesproken over wat zij zelf kunnen doen om anderen te helpen, die problemen hebben.

Als  u en/of uw  kinderen  ook in een mantelzorgsituatie zitten en heeft u behoefte hebben  aan emotionele of praktische ondersteuning, neem dan contact op met één van de consulenten van de Kap https://www.dekap.nl/mantelzorg/stedelijk-knooppunt-mantelzorg

Op deze site vindt u ook meer informatie over de activiteiten die de Kap organiseert voor jonge mantelzorgers.

© tekst geschreven door Tineke Vollebregt en Nathalie Postma van De Kap en Anne Teeuwissen van MEE.

 


Terug