Paarse Vrijdag
Wat houdt Paarse Vrijdag in?

Elk jaar besteden wij als school aandacht aan diversiteit. Sprengeloo is een school waar iedereen welkom is, ongeacht je afkomst, geloof en geaardheid. In het kader van dit onderwerp doen wij weer mee aan Paarse Vrijdag.

Sprengeloo sluit hiermee aan bij de landelijke actie waarin scholieren, studenten en docenten door het dragen van de kleur paars op school willen laten zien dat je geaardheid, of je nu heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, transgender of aseksueel bent, wordt geaccepteerd.  

In de onderbouw zal er tijdens de lessen levensbeschouwing aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit. Door middel van opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en zo elkaars verschillen te erkennen en accepteren.  

Paarse Vrijdag 2018
Klas 3 en 4 gaan op Paarse Vrijdag (14 december) naar de film ‘Love, Simon’ die over dit onderwerp gaat en in de filmzalen van Gigant wordt vertoond. Het onderwerp zal voorafgaand aan deze activiteit in de lessen maatschappijleer (leerjaar 3) en de lessen Engels (leerjaar 4) besproken worden aan de hand van opdrachten die met de film te maken hebben.  

Mocht u vragen hebben over deze activiteit dan kunt u contact opnemen met mevrouw Sirre via n.sirre@sprengeloo.nl. 
We hopen op een geslaagde Paarse vrijdag. 


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring