Keuzemogelijkheden Leerjaar 2

Aan het einde van leerjaar 2 moet je een profielkeuze maken. Anders gezegd je maakt een keuze voor een beroepsgericht vak. Om goed in kaart te brengen wat je kunt kiezen en welke consequenties die keuze heeft voor bijvoorbeeld je vervolgopleiding hebben we een Keuzewijzer geschreven.

Keuzemogelijkheden Leerjaar 3

De keuzewijzers zijn vernieuwd.
Ook voor de keuzes in leerjaar 3 staat alles in de keuzewijzer. Hieronder 


Wiskunde of maatschappijkunde, wat is wijs?

Bij een aantal leerwegen en profielen is het in leerjaar 4 mogelijk om in plaats van wiskunde het vak maatschappijkunde te kiezen als examenvak. In het voorjaar zal mevrouw Sirre voorlichting geven in deze klassen over wat het vak en examen maatschappijkunde inhoudt. De keuze voor dit examenvak heeft serieuze consequenties voor de keuzemogelijkheden van de vervolgopleiding.

Veel mbo vakrichtingen vereisen wiskunde in het pakket. Hierdoor kun je eigenlijk wel stellen dat je alleen voor maatschappijleer 2 kiest in de volgende situaties:

  • Je bent niet bepaald wiskundig aangelegd en de kans op een diploma met het vak wiskunde is klein, zelfs met extra ondersteuning. Overleg met je wiskundedocent is aan te raden als je om deze reden wiskunde wilt laten vallen!

  • Je weet al precies welke richting je op wilt en voor deze vervolgopleiding is geen wiskunde vereist. Overleg met decaan is verstandig, rechtstreeks contact opnemen met de beoogde opleiding is natuurlijk nog beter!

  • Je wilt de maatschappelijke/culturele kant op en kunt dan beter voor maatschappijleer 2 kiezen omdat dit een pré is op de vervolgopleiding. Mevrouw Sirre besteedt hier in haar voorlichting aandacht aan.

Aan jou de keuze, maar praat er over met je ouders, vrienden en kennissen! Kies altijd bewust en wacht niet tot het laatste moment met inwinnen van informatie.

Keuzes van de mavo
Leerlingen van klas 3 mavo moeten een aantal keuzes maken, allereerst in welk Mavoprofiel zij examen willen doen:

  • techniek
  • zorg en welzijn
  • economie
  • (landbouw)

Afhankelijk van deze profielkeuze moeten de leerlingen een aantal vakken verplicht volgen, de zogeheten profielvakken. Bijvoorbeeld biologie bij Zorg & Welzijn en wiskunde + Nask in het profiel Techniek.  

Tot slot vullen de leerlingen hun vakkenpakket aan tot 6 vakken uit het vrije keuzedeel of gebruiken de mogelijkheid om uit dit vrije keuzedeel voor een 7e vak te kiezen. De leerling kan alleen kiezen voor vakken die hij/zij in leerjaar 3 gevolgd heeft, met uitzondering van Maatschappijkunde.

Ook in de theoretische leerweg (Mavo X-tra) kan je ervoor kiezen om examen te doen in een beroepsgericht vak (praktijkvak). Alleen de sector Landbouw heeft natuurlijk geen praktijkmogelijkheid omdat Sprengeloo het beroepsgericht vak van deze sector niet aanbiedt.

Het profielwerkstuk gaat over een thema dat past bij het profiel waarin je examen doet.

  

Ouders en leerlingen ontvangen op de voorlichtingsavond een Keuzeformulier. Mentor en decaan zien toe dat een en ander correct wordt ingevuld.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring