Lesstof Programma's (LSP's)

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP's Leerjaar 1

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP's


LSP's Leerjaar 2

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring