Programma van Toetsing & Afsluiting

Hieronder vind je in een schematisch overzicht de PTA's van klas 3 en 4. De eerste pagina's bevatten algemene informatie. In de pagina's daaropvolgend vind je per vak een PTA-overzicht. Je hoeft natuurlijk alleen de PTA's van de vakken uit jouw vakkenpakket te bestuderen. 

Het examenreglement is op ieder PTA en op alle PTA-onderdelen van toepassing!
 

Leerjaar   Leerweg

3

PTA 2018-2019 VMBO 3 BASIS

3

PTA 2018-2019 VMBO 3 KADER

3

PTA 2018-2019 VMBO 3 MAVO

4

PTA 2018-2019 VMBO 4 BASIS

4

PTA 2018-2019 VMBO 4 KADER

4

PTA 2018-2019 VMBO 4 MAVO

Levert het PTA problemen of vragen op, neem dan contact op met de heer R. Koopmans, r.koopmans@sprengeloo.nl


Overgangsnormen

Klik hier voor een beschrijving van de overgangsnormen klas 1 t/m 3


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring