Afkortingen vakken

Op Sprengeloo gebruiken we deze afkortingen voor de vakken:

ak    aardrijkskunde
bi
  biologie
binas    biologie/natuurkunde/scheikunde
du
  Duits
ec    economie
en    Engels
ha    handvaardigheid
if
  informatica
kc
  kunst en cultuur plusvak
lo
  lichamelijke opvoeding
lv
  levensbeschouwelijke vorming
ma1
  maatschappijleer
ma2
  maatschappijleer 2 (keuze in klas 4)
men
  mentorles
mm
  mens en maatschappij
mu
  muziek
ne
  Nederlands
nsk1
  natuur-/scheikunde
ntl
  Nederlands extra
ppo
  praktische profiel oriëntatie
rek
  rekenen
rh
  remediale hulp
sb 
  sport & bewegen
sbk
  sport & bewegen plusvak
sci
  science (techniek en natuurkunde) plusvak
sl
  studieles
te
  tekenen
tn
  techniek algemeen (onderbouw)
wi
  wiskunde

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring