Leerwegen

Op Sprengeloo hebben we drie leerwegen. Een leerweg geeft het niveau aan waarop jij les krijgt:

  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • mavo X-tra 

We hebben ook dakpanklassen (basis/kader, kader/mavo). In een dakplanklas krijg je les op het hogere niveau. 

Beroepsgerichte leerwegen
Het verschil tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht is het niveau waarop je leert en heeft daardoor ook te maken met je vervolgopleiding op het mbo. In de kaderberoepsgerichte leerweg bieden we je zeven examenvakken. Daarvan is het beroepsgerichte vak er één. In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je zes examenvakken waarvan het beroepsgerichte vak er één is. Goed om te weten is dat je ook op stage gaat. Zo leer je ook in de praktijk.

Mavo X-tra
Speciaal voor ambitieuze mavoleerlingen die praktisch zijn ingesteld, heeft Sprengeloo de mavo X-tra. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die een mavo-/vmbo-tl-niveau hebben én voldoende energie om naast de theorie extra praktijk te volgen.

Op mavo X-tra krijg je praktijkvakken die je niet krijgt op een gewone mavo. In de onderbouw ontdek je jouw talenten op een breed terrein doordat je extra vakken volgt en kennis maakt met de praktijkruimtes van de beroepsgerichte vakken. Aan het eind van leerjaar 2 kies je in welk profiel je verdergaat. In leerjaar 3 en 4 volg je wekelijks praktijkvakken. Je kunt kiezen uit de beroepsgerichte vakken: Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren en Energie of Mobiliteit & Transport. Daarnaast kun je kiezen voor LO-2 (examenvak sport) of het vak beeldend. Dat betekent méér vakken in dezelfde lestijd. Bovendien ga je elk jaar op stage. Door een gevarieerd aanbod van masterclasses, is er ruimte voor individuele keuzes.Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring