Ouderbijdrage

Sprengeloo maakt zich sterk voor verdieping van het onderwijs. We organiseren activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen. Denk aan culturele en sportactiviteiten. Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig maar we verzoeken ouders wel deze te betalen. De ouderbijdrage bedraagt € 50,-. De MR en het bevoegd gezag stellen de ouderbijdrage jaarlijks vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

Opbouw vrijwillige ouderbijdrage                                                     Bedrag

 

·          Collectieve leerlingenverzekering

2,00

·          Bijdrage onderzoek (didactisch, capaciteiten, etc.)

5,00

·          Bijdrage aan kosten leerlingfoto in magister e.d.

5,00

·          Kosten ouderraad

1,50

·          Bijdrage in communicatiekosten met

5,50

ouders/verzorgers zoals nieuwsbrieven

en thema-avonden

·          Mediatheek/bibliotheek

7,50

·          Examen/diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)

6,50

·          Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten zoals:

17,00

-     start/afsluiting schooljaar

-     kerst- en paasviering

-     sporttournooien

-     culturele activiteiten na lestijd

-     schoolfeesten

-     leerlingenraad

Totaal

50,-


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring