Is Sprengeloo een gezonde school?

Sprengeloo heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen/studenten over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 
Sprengeloo stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt, kannen met fruitwater, of flesjes water.

Sprengeloo heeft alle leerlingen een FreshFles gegeven die gevuld kan worden bij het watertappunt!

Onze ambitie is een zilveren kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 60% uit betere keuzes
  • We bieden minstens groente of fruit aan
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

Wanneer deze doelstellingen bereikt zijn gaan we voor GOUD!

Sprengeloo werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Meneer de Jonge is op Sprengeloo de coordinator Gezonde School. In samenwerking met de directie en Markies overlegt hij hoe we Sprengeloo gezonder kunnen maken en zien zij er samen op toe dat de schoolkantine gezond blijft! Dit doen we onder andere door jaarlijks het aanbod middels de Kantinescan in kaart te brengen.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring