Deelraad Sprengeloo

De deelraad (voorheen medezeggenschapsraad) van Sprengeloo heeft inspraak in het schoolbeleid. Op Sprengeloo is er een deelraad medezeggenschap die samen met alle betrokkenen  probeert zo goed mogelijk medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In samenspel met alle geledingen en de directie bespreken wij alle aangelegenheden die in het schoolbelang zijn.

Bovenschools zitten vertegenwoordigers van Sprengeloo ook in de MR CVO; samen met de vertegenwoordigers vanuit De Heemgaard en vertegenwoordigers vanuit het Christelijk Lyceum. 

De deelraad medezeggenschap Sprengeloo bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De deelraad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Data deelraad-vergaderingen cursusjaar 2018-2019:

MAAND DAG DATUM TIJD 
 oktober '18  dinsdag  9  19.30 – 21.15
 november '18  dinsdag
 13  19.30 – 21.15
 januari '19  dinsdag
 22  19.30 – 21.15
 maart '19  dinsdag
 12  19.30 – 21.15
 mei '19  dinsdag
 7  19.30 – 21.15
 juni '19  dinsdag
 11  19.30 – 21.15
 juli '19  n.t.b.*  n.t.b.*  16.30 uur

*=Nader te bepalen


Samenstelling deelraad Sprengeloo 2018-2019

Personeelsgeleding: 

  • de heer H.P Bakker (voorzitter) 
  • de heer G.W. Termaat (secretaris)
  • mevrouw M. Hoogenkamp
  • mevrouw E. vd Oest
  • de heer A.Streppel 
  • de heer N.Zintel 

Leerling- en oudergeleding:

  • mevrouw L.Kaspers
  • mevrouw S. Schipper
  • Emelie Koopman
  • Guido Loonstra

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring