Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets mis. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen. Een heel enkele keer gaat dat niet, dan kom je er samen niet meer uit. Op Sprengeloo vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarvoor een klachtenprotocol. In dit protocol hanteren we de volgende indeling van klachten:

  • klachten over de schoolorganisatie: schoolregels, overgangsregels, overgangsnormen, eindexamen
  • klachten over ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag
  • klachten over de afhandeling van een klacht door de school of over het optreden van (een lid van) de directie of het bestuur 

Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie, waarbij Sprengeloo is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen.
 
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
Tel: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
E-mail: info@klachtencommissie.org


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring