Verzuim en verlof


Als uw kind een dag of een aantal lessen moet missen willen we dat graag weten. Iedere school moet eventuele absenties kunnen verantwoorden met het oog op de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. 
Ongeoorloofd verzuim, te laat komen, lesverwijdering en verlofaanvragen worden voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. Als ouders kunt u deze gegevens inzien via uw Magister ouderaccount. 
Om al deze gegevens te administreren heeft Sprengeloo een verzuim coördinator, de heer Streppel.

Voor vragen over de (regels omtrent) verzuimregistratie van uw kind/pupil kunt u contact opnemen met de verzuim coördinator.

De verzuim coördinator werkt samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn. Voor meer informatie over leerplicht kunt u terecht bij de Gemeente Apeldoorn:


Gemeente Apeldoorn

Eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn

Marktplein 1      (bezoekadres)
postbus 9033  (postadres)
7300 ES Apeldoorn 

Tel: 055 5802135/ 1989

E.mail: p.graaff@apeldoorn.nl

Internet: www.apeldoorn.nl

Twitter: gem_apeldoorn

Facebook: gemeenteapeldoorn

https://www.apeldoorn.nl/onderwijs-leerplicht


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring