Verlof

Lees eerst onderstaande informatie over verlofaanvraag in zijn geheel door. Maak daarna een keuze hoe u verlof wilt aanvragen.

Met het (digitale) formulier verlofaanvraag onderaan deze pagina kunt u een verzoek tot verlof doen. Leerlingen kunnen het formulier ook afhalen bij de verzuimcoördinator. Het formulier kunt u, volledig ingevuld, inleveren bij de verzuimcoördinator. Spoedeisende zaken die leiden tot absentie, kunt u telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator. 

Kort verlof
Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen. moet worden; Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen Je krijgt hier 2 uur de tijd voor. Als een afspraak in schooltijd is gaan we ervan uit dat je even naar je afspraak gaat en vervolgens weer terug komt op school.

Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator
Voor bromfietsexamen geldt de afspraak dat je een kopie van de oproep moet inleveren bij je verlofaanvraag. Als het examen buiten de woonplaats is  krijg je een dagdeel verlof. Voor en evt na die tijd gaan we er van uit dat je school bent en terugkomt.
Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator

Bij kort verlof tot maximaal 1 dag beoordeelt de verzuimcoördinator de aanvraag

Bijzonder verlof/langdurig verlof
Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, belangrijke sportwedstrijd of geplande vakantie (bij seizoenswerk), moeten minimaal acht weken van tevoren worden ingediend. Dit is belangrijk omdat bij een verlofaanvraag vaak meerdere personen betrokken zijn (verzuimcoördinator, mentor, coördinator, leerplichtambtenaar). Dient u de aanvraag niet op tijd in, dan kan deze niet tijdig beoordeeld worden. We kunnen dan formeel geen verlof toekennen. Mogelijke absentie die hieruit ontstaat, is dan 'ongeoorloofd'.

De coördinatoren van leerjaar 1,2,3 en 4 beoordelen aanvragen voor langdurig verlof (langer dan een dag tot maximaal 6 dagen).  
Verlof vanaf 6 dagen tot 10 dagen beoordeeld de adjunct-directeur, dhr. Termaat
Verlofaanvragen tot maximaal 10 dagen beoordeeld de directeur, dhr. Van Dijken

Verdere bepalingen omtrent verlof
  • Het besluit wordt u per post/email toegezonden (de originele aanvraag voorzien van handtekening bij email als bijlage).
  • Verlofaanvragen kunnen op elk moment door de leerplichtambtenaar gecontroleerd worden.

Maak een keuze:Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring