Verzuim

Als uw kind een dag of een aantal lessen moet missen, willen we dat graag weten. Het liefst vóór de lessen. Deze melding wordt in Magister verwerkt. Docenten noteren absenten ook in Magister. Zo is direct overzichtelijk wie er geoorloofd of ongeoorloofd absent is. 

Verzuimbeleid
Sprengeloo hanteert het verzuimbeleid volgens het protocol Digitaal Verzuimloket van de Beroepskolom Stedendriehoek en het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS). De taken en verantwoordelijkheden van het verzuimbeleid zijn ondergebracht bij de verzuimcoördinator.

Verzuim
Docenten noteren absenten digitaal in Magister, het digitale leerlingenadministratieprogramma van Sprengeloo. Als je een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere redenen, willen we dat graag weten. Dat betekent dat je ouders de school zo snel mogelijk moeten informeren. Dit kan telefonisch, via sms of via e-mail bij de verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel. Deze meldingen worden in Magister verwerkt; je bent dan geoorloofd absent. Met je inlogcode kun je de registratie in Magister bekijken. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact op met je ouders. Wordt de telefoon niet opgenomen, dan sturen we een brief naar je huisadres. Bij deze brief zit een invulstrook die je ouders aan de verzuimcoördinator moeten terugsturen. Ben je ongeoorloofd afwezig dan moet je iedere gemiste les dubbel inhalen. Bij 6 x ongeoorloofd afwezig volgt een zogenaamd ‘vierkant rooster’ en bij 9x over een periode van 4 weken volgt een signaalmelding naar de leerplichtambtenaar. In het laatste geval vindt er ook een gesprek plaats op school met de mentor en je ouders.

Te laat komen
Het kan voorkomen dat je te laat in de les komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (telefonisch, via sms of via e-mail) krijgen van je ouders dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen geldige reden is. Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen te laat blijven komen. We hebben de volgende afspraken gemaakt over het te laat komen:

• 3x te laat: Volgende dag een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.

• 6x te laat: Gedurende een week een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.

• 9x te laat: Ongeacht jouw eerste lesuur meld je je een week lang iedere dag om 7.40 uur bij het opvanglokaal.

• 12x te laat: De docent-coördinator bepaalt een passende sanctie. Daarnaast is de school verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Om het vroegverzuim tegen te gaan kan het gebeuren dat er een gesprek komt met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek vindt plaats op school. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar een brief stuurt.  

Leerplichtambtenaar
In de volgende situaties melden wij een leerling bij de leerplichtambtenaar:

• Bij 12x te laat komen in een periode (van zomervakantie tot aan de kerstvakantie en vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie). De verzuimcoördinator maakt een afspraak voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar op woensdagmorgen. Ouders krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. De leerling is verplicht om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het gesprek zal plaatsvinden op kantoor OLC

• Bij een ongeoorloofde absentie van 16 lesuren of meer in 4 weken.

• Bij een geoorloofde absentie (bijvoorbeeld ziekte) die dusdanig van omvang is dat de school zich zorgen maakt over de studievoortgang van een leerling. Dit noemen we signaalverzuim. Ouders kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator als ze hierover vragen hebben.

Bereikbaarheid verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel, is te bereiken op telefoonnummer (055) 357 53 12 of 06 - 232 21 092, via e-mail: verzuim@sprengeloo.nl en natuurlijk persoonlijk door hem aan te spreken.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring