Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing en inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht.
Uitgangspunt is: Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.

Iedere leerling krijgt dus in principe op elke school de juiste basisondersteuning. Wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt hij/zij op Sprengeloo begeleiding. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het Samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.
In het Schoolondersteuningsplan staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning Sprengeloo aanbiedt.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring