Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke vormen van begeleiding we je kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. De leerlingbegeleiding komt op het volgende neer:

Hulp bij het leren
Bij leerproblemen kun je hulp krijgen van gespecialiseerde leraren. Denk aan dyslexie en problemen op het gebied van rekenen, woordenschat en motoriek.

Hulp bij het kiezen
In de onderbouw adviseert de mentor je bij het kiezen van een profiel. De decaan, die alles weet van opleidingen en beroepen, helpt de mentor daarbij. In de bovenbouw helpen we je een vervolgopleiding te kiezen.

Hulp bij het leven
Bij persoonlijke problemen kun je ook terecht bij de mentor. Je mentor zal in overleg met jou zoeken naar de juiste hulp.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring