Vertrouwenspersoon

Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert. Je zit ergens mee en je durft het misschien zelfs je beste vriend(in) niet eens te vertellen. Seksuele intimidatie, opmerkingen of aanrakingen die je niet wilt, dubbelzinnigheden, uitnodigingen en aandacht die je niet wilt. Het maakt niet uit of er nu een medeleerling, een ouder of iemand van school bij betrokken is. Het is zelfs mogelijk dat je er zélf niet eens bij betrokken bent, maar dat je denkt dat het een medeleerling overkomt. Dan moet je daar iets tegen kunnen doen, je moet je verhaal ergens kwijt kunnen. Dan heb je echt iemand nodig die je voor honderd procent kunt vertrouwen en tegen wie je alles zeggen mag, dit is de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Mevrouw Sirre (n.sirre@sprengeloo.nl) en meneer Boeve (mh.boeve@sprengeloo.nl) zijn onze vertrouwenspersonen. 

Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met Gerard Dijkstra, de vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Anna Bijnsring 154
7321HJ Apeldoorn
T: 06 55183368
info@konfidi.nl
www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de GGD: mevrouw Y. Bos, telefoon (088) 443 31 31 Haar e-mailadres is: y.bos@ggdnog.nl


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring