Ouderbijdrage

Sprengeloo verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018 - 2019 bedraagt de ouderbijdrage € 50,-. 

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Sprengeloo doet echter - mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid - een dringend beroep op elke ouder de bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

Opbouw vrijwillige ouderbijdrage                     Bedrag

*Collectieve leerlingenverzekering

3,00

*Bijdrage onderzoek (didactisch, capaciteiten,etc.)

5,75

*Bijdrage aan kosten leerlingfoto in magister e.d.

4,00

*Kosten ouderraad

1,00

*Bijdrage in communicatiekosten ouders

5,50

*Mediatheek/bibliotheek

4,00

*Examen/diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)

7,50

*Schoolpas

1,75

*Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten zoals:


17,50

-     start/afsluiting schooljaar

-     kerst- en paasviering

-     sporttoernooien

-     culturele activiteiten na lestijd

-     schoolfeesten


Totaal

50,-

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring