Meepraten en meedenken
Om ons onderwijs te blijven verbeteren vinden we het belangrijk dat leerlingen en hun ouders ons laten weten wat goed gaat en wat beter kan. Dit doen we door jaarlijks tevredenheidsonderzoeken af te nemen en door structureel met ouders en leerlingen in gesprek te gaan. Daarvoor hebben wij een leerlingen- en ouderpanel, een medezeggenschapsraad en een ouderraad.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring