Deelraad medezeggenschap (DMR)

De deelraad medezeggenschap (voorheen medezeggenschapsraad) heeft inspraak in het schoolbeleid.

Op Sprengeloo is er een deelraad medezeggenschap die samen met alle betrokkenen probeert zo goed mogelijk medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In samenspel met personeel van de school en de directie van de school bespreken zij alle aangelegenheden die in het schoolbelang zijn.
Bovenschools zitten vertegenwoordigers van Sprengeloo ook in de MR CVO; samen met de vertegenwoordigers vanuit De Heemgaard en vertegenwoordigers vanuit het Christelijk Lyceum.

De DMR Sprengeloo bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De deelraad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.  

Data deelraad-vergaderingen cursusjaar 2018-2019

MAAND DAG DATUM TIJD 
 oktober  dinsdag  9  19.30 – 21.15
 november  dinsdag
 13  19.30 – 21.15
 januari  dinsdag
 22  19.30 – 21.15
 maart  dinsdag
 12  19.30 – 21.15
 mei  dinsdag
 7  19.30 – 21.15
 juni  dinsdag
 11  19.30 – 21.15
 juli  n.t.b.*  n.t.b.*  16.30 uur

*=Nader te bepalen

Samenstelling deelraad Sprengeloo 2018-2019

Personeelsgeleding: 

  • de heer H.P Bakker (voorzitter) 
  • de heer G.W. Termaat (secretaris)
  • de heer A. Streppel
  • Mevrouw M. Hoogenkamp
  • de heer N.Zintel 
  • Mevrouw E. van der Oest

Leerling- en oudergeleding:

  • mevrouw L.Kaspers (ouder)
  • -vacature oudergeleding-
  • Guido Loonstra (leerling)
  • Emelie Koopman (leerling)

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring