Klachtenregelingen

Als mensen samenwerken gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen.

Heeft u een klacht? In onderstaand schema ziet u bij wie u terecht kunt. Soms staat er een * achter een algemene rol of functie. U kunt dan naam van de betreffende medewerker opvragen via de administratie. 

klacht betreft

verwijzing naar

Situatie in een klas

de mentor van uw kind*

Een mentor

de docent coördinator van het betreffende leerjaar*

Een docent

leidinggevende van deze docent*

Een docent coördinator

de adjunct-directeur die de docent coördinator aanstuurt*

Een conciërge

de leidinggevende van deze conciërge*

Een adjunct-directeur

de directeur: g.vandijken@sprengeloo.nl

De directeur

algemeen directeur VO: t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Sanctie opgelegd door school

eerst de betreffende docent coördinator, daarna de schooldirectie

Roosterzaken

adjunct-directeur: t.zoet@sprengeloo.nl

Verlofaanvragen

de verzuimcoördinator: verzuim@sprengeloo.nl

Rapporten

eerst de betreffende mentor, daarna de docent coördinator van het betreffende leerjaar

Bevordering

eerst de betreffende mentor, daarna de docent coördinator van het betreffende leerjaar

Progr. Toetsing en Afsluiting (PTA)

eerst docent-coördinator 4e leerjaar (examenleider): r.koopmans@sprengeloo.nl, daarna examensecretaris: a.visser@sprengeloo.nl

Ongewenste intimiteiten

vertrouwenspersoon: m.boeve@sprengeloo.nl  of n.sirre@sprengeloo.nl

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

Een enkele keer lukt samen oplossen niet en kom je er niet meer uit. Op Sprengeloo vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarvoor een klachtenprotocol. In dit klachtenprotocol hanteren we de volgende indeling van klachten:

  1. klachten over de schoolorganisatie: schoolregels, overgangsregels, overgangsnormen, eindexamen;
  2. klachten over ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag;
  3. klachten over de afhandeling van een klacht door de school of over het optreden van (een lid van) de directie of het bestuur. 
Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kunt u aankloppen bij de landelijke klachtencommissie, waarbij Sprengeloo is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die u daar voor nodig hebt, kunt u op school krijgen.  

Adres Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T (070) 386 16 97
F (070) 302 08 36
E info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring