Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van Sprengeloo heeft inspraak in het schoolbeleid. Bovenschools zitten vertegenwoordigers van Sprengeloo ook in de MR CVO; samen met de vertegenwoordigers vanuit De Heemgaard en vertegenwoordigers vanuit het Christelijk Lyceum.

Lid van de MR CVO zijn:

  • Betty Vermeulen - algemeen lid personeelsgeleding
  • Peter van Luttikhuizen - algemeen lid personeelsgeleding
  • Gerrit Willem Termaat- algemeen lid personeelsgeleding
  • Martin Woudsma - algemeen lid personeelsgeleding
  • Kasper Muller - algemeen lid ouder- leerlinggeleding
  • Marcel Derksen - algemeen lid ouder- leerlinggeleding
  • Niek Bakker - secretaris
  • Richard Reezigt - voorzitter

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring