Post

De meeste informatie en brieven versturen wij per e-mail naar ouders en leerlingen. Verandert uw e-mailadres, pas dit dan aan in Magister. Brieven per post en formulieren waarvoor een handtekening nodig is sturen wij naar het adres waar de leerling ingeschreven staat. 

(Voor communicatie gescheiden ouders zie: aanvullende afspraken)
Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring