Schooltijden en vakanties
Schoolvakanties 2016-2017

 
Start schooljaar


27 augustus 2018

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Krokusvakanties

25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie (incl. 2e Paasdag)

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2019


Roostervrije dagen

Elke school voor voortgezet onderwijs heeft de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties een aantal dagen per schooljaar geen onderwijs te geven. Dit zijn formeel geen vakantiedagen! Dat je lesvrij bent betekent niet altijd dat je niet aanwezig hoeft te zijn. Je kunt deze dagen bijvoorbeeld gebruiken om taken in te halen. In het schooljaar 2018-2019 zijn deze dagen als volgt: 30 november, 4 februari en 19 april. Deze dagen gebruiken we voor studiedagen van het personeel.

Lestijden leerjaar 1 en 2

1e uur
   08.10 - 09.00 uur
2e uur
   09.00 - 09.50 uur
pauze
   09.50 - 10.10 uur
3e uur
   10.10 - 11.00 uur
4e uur
   11.00 - 11.50 uur
pauze
   11.50 - 12.20 uur
5e uur
   12.20 - 13.10 uur
6e uur
   13.10 - 14.00 uur
7e uur
   14.00 - 14.50 uur
8e uur
   14.50 - 15.40 uur

Lestijden leerjaar 3 en 4

1e uur
   08.10 - 09.00 uur
2e uur
   09.00 - 09.50 uur
3e uur
   09.50 - 10.40 uur
pauze
   10.40 - 11.00 uur
4e uur
   11.00 - 11.50 uur
5e uur
   11.50 - 12.40 uur
pauze
   12.40 - 13.10 uur
6e uur
   13.10 - 14.00 uur
7e uur
   14.00 - 14.50 uur
8e uur
   14.50 - 15.40 uur


40-minutenrooster

Lestijden leerjaar 1 en 2

Lestijden (leerjaar 3 en 4

Les 1     08.10 - 08.50 uur

Les 1     08.10 - 08.50 uur

Les 2     08.50 - 09.30 uur

Les 2     08.50 - 09.30 uur

Pauze   09.30 - 9.50 uur

Les 3     09.30 - 10.10 uur

Les 3     09.50 - 10.30 uur

Pauze   10.10 - 10.30 uur

Les 4     10.30 - 11.10 uur

Les 4     10.30 - 11.10 uur

Les 5     11.10 -11.50 uur

Les 5     11.10 -11.50 uur

Pauze   11.50 - 12.20 uur

Les 6     11.50 - 12.30 uur

Les 6     12.20 - 13.00 uur

Pauze   12.30 – 13.00 uur

Les 7     13.00 - 13.40 uur

Les 7     13.00 - 13.40 uur

13.40 uur Einde alle lessen

13.40 uur Einde alle lessen
Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring