Afspraken & regels

Op Sprengeloo verwachten we dat je… 

 • zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair en je boeken.
 • je boeken gekaft hebt.
 • op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent.
 • je altijd meldt bij het Open Leer Centrum (OLC) als je te laat komt, ziek naar huis gaat of er uitgestuurd wordt.
 • gepaste kleding draagt.
 • in de school geen hoofddeksel draagt.
 • je jas niet meeneemt naar de les.
 • je mobiele telefoon of een andere beeld- of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de lokalen. (gebruik in de lokalen mag alleen in overleg met de leraar).
 • geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie.
 • geen rommel achterlaat in en om de school.
 • meedoet met verplichte corvee-activiteiten (via magister zie je wanneer jouw klas aan de beurt is).
 • alleen in de aula of op het plein eet en drinkt.
 • niet rookt. Sprengeloo is rookvrij.
 • geen energy drinks gebruikt in school of op het plein.
 • het plein tijdens pauzes en tussenuren niet verlaat. In uitzonderingsgevallen kun je toestemming krijgen van de docent-coördinator van de dag.
 • voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang bent.
 • alleen met toestemming gebruik maakt van de lift (je kunt een liftpas aanvragen bij de mentor, docent-coördinator of bij het OLC).
 • alleen het binnenplein als pauzeruimte gebruikt.
 • in leerjaar 1, 2, 3 alleen fietst op het voorplein van en naar de fietsenkelder (ingang direct rechts om de hoek).
 • in leerjaar 4 met een scooter of fiets de ingang aan de Schuttersweg neemt en je scooter parkeert in het scootervak en je fiets in de fietsenkelder onder de techniektoren.
 • je fiets met een brede bak/drager aan de voorkant in de daarvoor bestemde vakken zet.
 • uiteraard geen wapens, vuurwerk, drugs of alcohol bezit of verhandelt.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring