Waar we voor staan

Sprengeloo is van huis uit protestants-christelijk. Dit betekent dat we dagopeningen houden en aandacht besteden aan christelijke feestdagen en vieringen. Wij vinden het belangrijk dat je dit weet en er respect voor hebt. Maar je bent ook welkom als je een andere levensbeschouwing of ander geloof hebt. Op Sprengeloo is iedereen welkom en hebben we aandacht voor elkaar. 

Bij Sprengeloo staat het leren van jou als leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we passend onderwijs: we dagen je uit naar je beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan praktische (beroeps-)vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en het samenvoegen van praktijk en theorie. 

We willen onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. We hebben oog voor elkaar en voor onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leer- en werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. 

Samen leven, samen leren 
Leerlingen en medewerkers respecteren elkaar, laten elkaar tot hun recht komen, voelen zich geaccepteerd en veilig en willen samen leren. 

Aandacht en begeleiden 
Wij hebben aandacht voor elke leerling. We geven je de ruimte je te ontwikkelen door je passend onderwijs te bieden. 

Maatschappelijk betrokken 
Wij maken actief deel uit van de wereld om ons heen en stimuleren de leerlingen om mee te doen.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring