Op Sprengeloo...
  • praten we met elkaar. Ruzies of problemen lossen we op door met elkaar te praten. Geweld is nergens voor nodig.
  • zijn we eerlijk tegen elkaar. Als je iemand wilt overtuigen gebruik je goede argumenten. Schelden, pesten of bang maken, daar doen we niet aan.
  • luisteren we naar elkaar. Vraag wat de ander vindt en sta open voor de antwoorden. Ga er niet van uit dat jouw mening altijd de enig juiste is.
  • behandelen we elkaar gelijk. Voor racisme en vooroordelen is geen plaats.
  • Niet iedereen is hetzelfde en dat is goed. Discriminatie op kleur, uiterlijk of seksuele geaardheid is dom en onnodig.
  • vertrouwen we elkaar. Als jij wat kwijt wilt, vertellen wij het niet door. Je stopt als iemand nee zegt en weten we wanneer we moeten praten en wanneer we moeten zwijgen.
  • blijven we van elkaars spullen af.
  • hebben we respect voor elkaar.                                                                            

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op Sprengeloo duidelijke afspraken en regels. Over hoe we met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je over het schoolplein fietst, te laat komt of uit de les wordt gestuurd. Deze huisregels krijg je ook op papier aan het begin van het nieuwe schooljaar.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring