Verzuim en verlof

Sprengeloo hanteert het verzuimbeleid volgens het protocol Digitaal Verzuimloket van de Beroepskolom Stedendriehoek en het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS). De taken en verantwoordelijkheden van het verzuimbeleid zijn ondergebracht bij de verzuimcoördinator. Op Sprengeloo is dat dhr. A. Streppel.

Onder de kopjes 'Verzuim' en 'Verlof' lees je wat het verzuimbeleid precies inhoudt. Daar is ook meer informatie te vinden mbt verzuimzaken (zoals o.a. protocol ziekteverzuim etc.)Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring