Verlof
Aanvraag verlof
Met het formulier Verlofaanvraag kunnen je ouders een verzoek voor verlof indienen. Je kunt het formulier ook afhalen bij de verzuimcoördinator. We ontvangen het verlofformulier graag volledig ingevuld retour. Lever het in bij dhr. Streppel
(verzuimcoördinator). Gaat het om een spoedaanvraag, dan kunnen je ouders dit telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator.

Tip: Reken de reistijd mee bij de tijd die je nodig hebt voor de reden van de verlofaanvraag!

Kort verlof
Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je minimaal 3 dagen van tevoren indienen. Je krijgt voor een dergelijke afspraak 2 uur de tijd. Als een afspraak in schooltijd is gaan we ervan uit dat je even naar je afspraak gaat en vervolgens weer terug komt op school. Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator

Voor bromfietsexamen geldt de afspraak dat je een kopie van de oproep moet inleveren bij je verlofaanvraag. Als het examen buiten de woonplaats is  krijg je een dagdeel verlof. Voor, en indien mogelijk, na die tijd gaan we er van uit dat je weer op school bent. Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator.

Bijzonder verlof/ langdurig verlof
Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of een belangrijke sportwedstrijd moeten je ouders z.s.m. maar minimaal 4 weken van tevoren indienen. Dit is belangrijk omdat er vaak meerdere personen betrokken zijn bij een verlofaanvraag. Dien je de verlofaanvraag te laat in, dan kan het voorkomen dat deze niet tijdig beoordeeld kan worden. Je mogelijke absentie geldt dan als ongeoorloofd. 


Bij kort verlof beoordeelt de verzuimcoördinator de aanvraag tot maximaal 1 dag. Bij langdurig verlof (langer dan 1 dag) beoordeelt de docent-coördinator de aanvraag. Je ouders ontvangen het besluit per post/mail (de originele aanvraag met handtekening van je ouder(s) en de docent-coördinator/verzuimcoördinator).

Verlofaanvragen (kopie) bewaren we en zijn beschikbaar voor controle door de leerplichtambtenaar. Ouders die vragen hebben over de verlofaanvraag/absenties kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring