Verzuim

Docenten noteren absenten digitaal in Magister, het digitale leerlingenadministratie programma van Sprengeloo. Als je een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere redenen, willen we dat graag weten. Dit betekent dat je ouders de school zo snel mogelijk informeren. Ben je meerdere dagen achter elkaar ziek, dan moet elke dag gebeld worden naar de verzuim coördinator, dhr. A. Streppel. De melding wordt in Magister verwerkt; je bent dan geoorloofd absent. Ben je weer beter dan kunnen je ouders ook digitaal aangeven dat je er weer bent. Met je inlogcode kun je de registratie in Magister bekijken. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact op met je ouders. Wordt de telefoon niet opgenomen, dan sturen/mailen we een brief naar je huisadres/email adres van je ouder(s)/verzorger(s). Bij deze brief zit een invulstrook die je ouders aan de verzuimcoördinator moeten terugsturen. Ben je ongeoorloofd afwezig dan moet je iedere gemiste les dubbel inhalen.

Bij 6 x ongeoorloofd afwezig volgt een zogenaamd ‘vierkant rooster’ en bij 9x volgt een signaalmelding naar de leerplichtambtenaar. In het laatste geval vindt er ook een gesprek plaats op school met de mentor en je ouders.

Te laat komen
Het kan voorkomen dat je te laat in de les komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (telefonisch, via sms of e-mail) krijgen van je ouders dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen geldige reden is. Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen te laat blijven komen.

We hebben de volgende afspraken gemaakt over het te laat komen:

 • 3x te laat
  Volgende dag een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.
 • 6x te laat 
  Gedurende een week een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het opvanglokaal.
 • 9x te laat 
  Ongeacht jouw eerste lesuur meld je je een week lang iedere dag om 7.40 uur bij het opvanglokaal.
 • 12x te laat 
  De docent-coördinator bepaalt een passende sanctie. Daarnaast is de school verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Om het vroegverzuim tegen te gaan kan het gebeuren dat er een gesprek komt met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek vindt plaats op school. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar een brief stuurt.


Leerplichtambtenaar
In de volgende situaties melden wij een leerling bij de leerplichtambtenaar:

 • Bij 12x te laat komen in een rapportperiode. De verzuimcoördinator maakt een afspraak voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar op donderdagmorgen. Ouders krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. De leerling is verplicht bij het gesprek aanwezig te zijn.
 • Bij een ongeoorloofde absentie van 16 lesuren of meer in 4 weken.
 • Bij een geoorloofde absentie (bijvoorbeeld ziekte) die dusdanig van omvang is dat de school zich zorgen maakt over de studievoortgang van een leerling. Dit noemen we signaalverzuim. Ouders kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator als ze hierover vragen hebben.

Bereikbaarheid verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel, is te bereiken op telefoonnummer 055-3575312 of 06-23221092, via e-mail: verzuim@sprengeloo.nl en natuurlijk persoonlijk door hem aan te spreken. 


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring