Namen en e-mailadressen

Directeur
dhr. G.J. van Dijken
g.vandijken@sprengeloo.nl

Adjunct-directeuren
dhr. R. Termaat
r.termaat@sprengeloo.nl

mw. A. Visser
a.visser@sprengeloo.nl

dhr. T. Zoet
t.zoet@sprengeloo.nl

Decaan
dhr. N. Zintel
n.zintel@sprengeloo.nl

Docent-coördinatoren
dhr. A. Snijder, leerjaar 1 + intake brugklas
mw. S. van Beesten / dhr. J. Kleinpaste, leerjaar 2 + kader
mw. L. van Kesteren, leerjaar 3 + basis
dhr. R. Koopmans, leerjaar 4 + mavo

Schoolsecretariaat
mw. M.M. Kramer (correspondentie, stage, schoolloket)
dhr. L. Breden (leerlingenadministratie)
mw. M. Aalpoel (leerlingenadministratie, schoolloket, stage)
mw. T. Fredriks (applicatiebeheer (Magister), roosterzaken)

Conciërges
mw. F. Krouwel (hoofdconciërge)
dhr. G. Doeve
dhr. L. van Eelen
mw. A. Vos
dhr. A. Streppel (verzuimcoördinatie)
dhr. W. Visch
dhr. A. Zijlstra (mediatheek)
dhr. B. Slok
mw. W. de Haan (telefoniste)
mw. H. Bijkerk

Examencommissie
dhr. R. Koopmans (examencoördinator)
mw. A.Visser (examensecretaris)
dhr. N. Zintel
mw. T. Fredriks

Vertrouwenspersonen
mw. N. Sirre
dhr. M. Boeve

Vertrouwenspersoon bij de GGD
mw. Y. Bos
(088) 443 31 31

Ondersteuningscoördinator
dhr. A. Wissink

Schoolarts en verpleegkundige
mw. M. Haafkes

GGD locatie Apeldoorn
T (088) 443 30 00
www.ggdnog.nl


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring